Hver kvadratmeter tæller

Den vilde danske natur er under pres, og kun omtrent en til to procent af den danske jord er reel vild natur.

Den danske rødliste over truede arter er overvældende lang, og det er måske ikke så mærkeligt, når vi ser på hvor lidt plads, der er til biodiversitet. Hele 62 procent af Danmarks jord går nemlig til landbrug, og oveni kommer byer, veje og så videre.

Biodiversitet fylder ikke nok i naturen og heller ikke nok i danskernes bevidsthed. En undersøgelse fra 2019 viste, at 70 procent af danskerne ikke vidste, hvad ordet betød.

Sammen skaber vi mere vildskab

Men måske ligger løsningen lige for. I Danmark er der cirka 1.200.000 huse, cirka 230.000 sommerhuse og kolonihaver, der sammenlagt råder over rigtig mange kvadratmeter jord.

Hvad ville der ske, hvis vi fik disse kvadratmeter til at arbejde for naturen? Det er ideen med Danmarks Vilde Haver, som siden 2020 har engageret danskerne i at gøre deres haver mere vilde og blive dus med havens insekter, fugle og andre vilde arter.

Vi fortsætter rejsen med at gøre haver, altaner og andre ledige kvadratmeter vilde, så vi kan give de hjemmehørende arter mere plads boltre sig på og bringe biodiversiteten tættere på danskerne. Det handler om at give naturglæden videre og give flere danskere – store som små – jord under neglene i kampen for hver vilde kvadratmeter.